Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Διορθώθηκε η απόφαση για την ποινή της Θήβας


Η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ: «Διατάσσει τη διόρθωση της υπ’ αριθ. 196/2018 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., που εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 12793/23.4.2018 έγγραφης κλήσης της Ε.Π.Ο. προς το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΘΗΒΑ Α.Ο.» σε απολογία, ως προς το διατακτικό της, συγκεκριμένα δε από το εσφαλμένο «επιβάλλεται η ποινή αφαίρεσης ενός (1) βαθμού ύστερα από κάθε επόμενο αγώνα της ομάδας του εγκαλούμενου σωματείου για όσο χρόνο δεν εξοφλούνται οι επιβληθείσες με τις υπ’ αριθ.33/2018, 36/2018 και 41/2018 αποφάσεις της παρούσας Επιτροπής χρηματικές ποινές συνολικού ύψους 2.081€», στο ορθό «επιβάλλεται η ποινή αφαίρεσης ενός (1) βαθμού ύστερα από κάθε επόμενο αγώνα της ομάδας του εγκαλούμενου σωματείου για όσο χρόνο δεν εξοφλούνται οι επιβληθείσες με τις με αριθμό 33/2018, 36/2018, 41/2018, 54/2018, 63/2018 αποφάσεις της παρούσας Επιτροπής, καθώς και με τη με αριθμό 8/2018 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο., χρηματικές ποινές συνολικού ύψους 8.108€».