ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Το ΚΕΚ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ σε συνεργασία με το ΚΕΚ Παιδεία Πατρέως ΚΔΒΜ2 και το ΚΔΒΜ1 METHODOS.NET και το φροντιστήριο ΛΕΞΗ πραγματοποιεί στον νομό Ευρυτανίας σεμινάρια διάρκειας 105 ωρών για τη συμμετοχή όλων σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Το κάθε σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Blended Learning, δηλαδή συνδυασμό Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης, καθώς και Δια ζώσης Εκπαίδευση.

Με τη βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου που θα εκδώσει το Πανεπιστήμιο και την εγγραφή σε ένα οποιοδήποτε μητρώο εκπαιδευτών ο καταρτιζόμενος θα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.
Ουσιαστικά δηλαδή ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 150 ΩΡΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ που απαιτεί ο ΕΟΠΠΕΠ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το κάθε σεμινάριο θα φέρει τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου και περιλαμβάνει:
  • 65 ώρες Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης
  • 35 ώρες Σύγχρονης    Τηλεκατάρτισης
  • 5 ώρες Εκπαίδευση    Δια Ζώσης

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το σεμινάριο αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του υποψήφιου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και την ένταξή του στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Η ένταξη αυτή αποτελεί και τη μόνη επιλογή για να είναι κάποιος εισηγητής σε σεμινάρια που απαιτούν πιστοποιημένους εκπαιδευτές (για παράδειγμα τα προγράμματα VOUCHER).
Κλάδοι ειδικοτήτων με αρκετή απήχηση στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είναι για παράδειγμα: Οικονομία-Διοίκηση, Πληροφορική, Ξένες Γλώσσες, Τουρισμός, Αγροτικά κ.ά.

Επίσης, ο πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων:
  • Έχει επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών (με σύμβαση έργου) για τα Δημόσια ΙΕΚ.
  • Έχει επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών (με σύμβαση έργου) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).
  • Έχει επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών ΙΕΚ και ΣΔΕ.
  • Έχει επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Στελεχών (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Οργάνωσης κλπ) για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους.
  • Υπάρχει ψηφισμένη διάταξη (εδώ και κάποια χρόνια) η οποία δεν εφαρμόστηκε ακόμη στην οποία αναφέρεται ότι για να διδάξει κάποιος σε Ενήλικες (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ κλπ) θα πρέπει να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.
Στον νομό Ευρυτανίας το σεμινάριο υλοποιείται σε συνεργασία με το  φροντιστήριο ΛΕΞΗΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΥ ΤΣΙΤΣΑΡΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ.: 22370 80290, 6945296267
Email: info@lexi.gr