Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Γενική Συνέλευση διεξάγει η ΕΣΚΑΣΕ τον Ιούνιο


Τα σωματεία - μέλη της ΕΣΚΑΣΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 που θα γίνει στην αίθουσα του Συνεδριακού κέντρου του Δήμου Θηβαίων ( πλησίον Μουσείου)και ώρα 17.30.
Σε περίπτωση που δεν θα γίνει η απαρτία που προβλέπει το καταστατικό η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί:
Την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Δήμου Θήβας και ώρα 17.30 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
(Συνήθως η απαρτία επιτυγχάνεται την 2η ημερομηνία)
Στην περίπτωση αυτή η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων σωματείων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Εκλογή Πρόεδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
2.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3.Οικονομικός απολογισμός.
4.Έγκριση Οικονομικού απολογισμού.
5. Αγωνιστικός απολογισμός.
6. Έγκριση πεπραγμένων απερχόμενης Διοίκησης - απαλλαγή του απερχόμενου ΔΣ από κάθε ευθύνη.
7. Διαγραφή σωματείου
8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής (3 μέλη και 1 αναπληρωματικό).
9. Αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών ΔΣ (11 τακτικών και 3 αναπληρωματικών) και την εκλογή Εξελεγκτικής επιτροπής (3 τακτικών και 1 αναπληρωματικού).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ
1.Για να είναι ταμιακώς εντάξει τα σωματεία και να μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να έχουν καταβάλει τις συνδρομές τους προς την Ένωση.
Σας γνωρίζουμε ότι η ετήσια συνδρομή είναι 5,00 € για κάθε σωματείο.
2. Το κάθε σωματείο – μέλος για να λάβει μέρος στην   Γενική Συνέλευση οφείλει να ορίσει έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο.
Όλα τα σωματεία έχουν  ορίσει εκπροσώπους στην ΕΣΚΑΣΕ από προηγούμενες γενικές συνελεύσεις. Σε   περίπτωση που κάποιο σωματείο επιθυμεί αλλαγή των εκπροσώπων αυτών, θα πρέπει μετά   από απόφαση του ΔΣ του σωματείου να συμπληρώσει το  έντυπο Ι και έντυπο ΙΙ που σας στέλνουμε συνημμένα και να τα αποστείλει στην ΕΣΚΑΣΕ όπου θα πρέπει να έχουν φθάσει το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30/5/17
Δεν επιτρέπεται ένας εκπρόσωπος να εκπροσωπεί δύο ή περισσότερα σωματεία.
3.  Δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν τα σωματεία που είχαν αγωνιστική Δραστηριότητα την  περίοδο  2016-17.
 Σωματεία που δεν έχουν την παραπάνω προϋπόθεση μετέχουν στην συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4.Υποψηφιότητες για το νέο ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία της ΕΣΚΑΣΕ το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30 Μαίου 2017 ( άρθρο 11 καταστατικού ΕΣΚΑΣΕ)συμπληρώνοντας τα έντυπα ΙΙΙ και IV.