Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Ο κανονισμός των μεταγραφών καλαθοσφαίρισης


Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τον κανονισμό των μεταγραφών για την περίοδο 2016-2017 καλαθοσφαίρισης, ο οποίος έχει ως εξής:
Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων ελευθέρων  μεταγραφών  ,  μεταγραφών  προσωρινής  διάρκειας  ή μεταγραφών  χωρίς  τη συγκατάθεση  του  σωματείου  των  κλπ  ορίζεται  το χρονικό διάστημα από 15-25 Ιουνίου 
Ειδικά για τις περιπτώσεις μετεγγραφών αποδεσμευθέντων αθλητών (άνω των 18 ετών ), ορίζεται το χρονικό διάστημα 1-10 Ιουλίου.  Τα  σωματεία  όλων  των  κατηγοριών  έχουν  δικαίωμα  να  αποκτήσουν  με  την  διαδικασία  της  μεταγραφής  η  της  αποδέσμευσης   δύο  αθλητές  έως  και  τις  30  Σεπτεμβρίου  με  την προϋπόθεση  ότι  δεν  θα  ξεπεράσουν  το  επιτρεπόμενο  όριο  των δέκα  μεταγραφών.
3.Κάθε  σωματείο  μπορεί  να  αποκτήσει  με  μεταγραφή  ή αποδέσμευση δύο (2) μόνο αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος  της  ηλικίας  τους  στην  μεταγραφική  περίοδο  του  2017-18 περιλαμβάνοντας  όσους  αθλητές  έχουν  γεννηθεί  το   1986  και
πριν.  Το  ΔΣ  της  ΕΟΚ  δύναται  με  απόφαση  του  να  καθορίζει  τους όρους  κ  τις  προϋποθέσεις  της  απόκτησης  με  μεταγραφή  3ου αθλητή άνω των 30 ετών.
Στο  χρονικό  διάστημα  26  έως  30  Ιουνίου  τα  σωματεία  θα  πρέπει  να υποβάλλουν τους πίνακες αθλουμένων μελών της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου ΣΤΗΝ ΕΟΚ – Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 151-23 ΜΑΡΟΥΣΙ