Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Η δημοπρασία και τα ποσά μίσθωσης για τα θερινά τουρνουά ακαδημιών


Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοίνωσε την διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ποδοσφαιρικών γηπέδων(αθλητικό προπονητικό κέντρο Καρπενησίου  και Δημοτικό αθλητικό κέντρο Καρπενησίου στην Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά τουρνουά.
Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στις 08/05/2017, ώρα 12:00 έως 12:15 στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου (Ύδρας 6) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί με την αριθμ. 28/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) περιόδους :
Από 15/06/2017 έως 18/06/2017
Από 19/06/2017 έως 21/06/2017
Από 22/06/2017 έως 25/06/2017
Από 26/06/2017 έως 28/06/2017 και
Από 29/06/2017 έως 02/07/2017

Η κάθε περίοδος θα δημοπρατηθεί ξεχωριστά.

Κατώτατο όριο της οικονομικής προσφοράς για την περίοδο από 15/06/2017 έως 18/06/2017 ορίζεται το ποσό των χιλίων  ευρώ (1.000,00€).
Κατώτατο όριο της οικονομικής προσφοράς για την περίοδο από 19/06/2017 έως 21/06/2017 ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€).
Κατώτατο όριο της οικονομικής προσφοράς για την περίοδο από 22/06/2017 έως 25/06/2017 ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€).
Κατώτατο όριο της οικονομικής προσφοράς για την περίοδο από 26/06/2017 έως 28/06/2017 ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€).
Κατώτατο όριο της οικονομικής προσφοράς για την περίοδο από 29/06/2017 έως 02/07/2017 ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€).
Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.karpenissi.gr.